ihh 728x90
05 Aralık 2021 Pazar
Anasayfa > İLANLAR > DRAMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜMCE ATÖLYESİ- YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYESİ-MÜZİK ATÖLYESİ- FETEM ATÖLYESİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
DRAMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜMCE ATÖLYESİ- YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYESİ-MÜZİK ATÖLYESİ- FETEM ATÖLYESİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

DRAMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜMCE ATÖLYESİ- YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYESİ-MÜZİK ATÖLYESİ- FETEM ATÖLYESİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

14.12.2019 13:00 12 14 16 18 yazdır
190

DRAMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜMCE ATÖLYESİ- YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYESİ-MÜZİK ATÖLYESİ- FETEM ATÖLYESİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

BAYBURT -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 ADET DRAMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜMCE ATÖLYESİ-1 ADET YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYESİ-1 ADET MÜZİK ATÖLYESİ-1 ADET FETEM ATÖLYESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/640366

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Tuzcuzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:42 BAYBURT 69000 Merkez BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582112536 - 4582116077

c) Elektronik Posta Adresi

:

yatirim69@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 ADET DRAMA VE ELEŞTİREL ATÖLYESİ-1 ADET YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYESİ-1 ADET MÜZİK ATÖLYESİ-1 ADET FETEM ATÖLYESİ KURULUM VE DONATIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

BAYBURT MERKEZ ATATÜRK İLKOKULU DRAMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ATÖLYESİ BAYBURT MERKEZ ŞEHİT SEBAHATTİN BOZO İHO YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYESİ BAYBURT MERKEZ ŞEHİT NEVZAT KAYA İLKOKULU MÜZİK ATÖLYESİ BAYBURT AYDINTEPE İLÇESİ ŞEHİT ERDAL ERASLAN ORTAOKULU FETEM ATÖLYESİ BAYBURT DEMİRÖZÜ İLÇESİ N.NUSRET RESUL BEYLER İHO DRAMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ATÖLYESİ

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 30 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TUZCUZADE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:32 BAYBURT

b) Tarihi ve saati

:

30.12.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Şartnamede tanımlanan mobilya, altyapı, bilgisayar ve donanımlar firma tarafından ücretsiz olarak kurulacak ve işler vaziyette teslim edilecektir.
Yüklenici, herhangi bir arıza/sorun durumunda, müdahale edebilecek kapasitedeki yetkili personelinin ad-soyad, firmadaki sorumluluk alanlarına ait bilgileri ve bu kişilere 7 gün 24 saat ulaşabilecek telefon numaralarını İDARE’ye ve tasarım ve beceri  kurulan okul müdürlüğüne bildirmelidir. Atölyelerin kurulumu dâhilinde temin edilen mobilya, bilgisayar, tesisat ve diğer donanımların sağlamlığı Yüklenici garantisi altında olmalıdır. Garanti süresi boyunca bu donanımların dışarıdan bir etki olmaksızın düşmesi, yerinden oynamaya başlaması, kırılması veya deforme olması durumunda Yüklenici, duruma müdahale edip sorunu ücretsiz çözmelidir.
atölyelerin, kurulum itibariyle en az 2 (iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır. Satın alınan mal ve hizmetler en az 2 (iki) yıl süreyle yüklenicinin ücretsiz parçalı bakım onarım garantisi altında olacaktır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Bilgisayar, altyapı, tesisat, mobilya ve donanımların hiçbir parçası herhangi bir gerekçeyle 2 yıllık garantiden ayrı tutulmayacaktır. Yüklenici firma arıza yapan garantili donanımın (mobilya, dolap, masa, sandalye, bilgisayar, tesisat, aydınlatma vb.) onarımını yerinde yapacaktır. Garanti süresi içerisinde tüm bakım ve onarım hizmetleri ücretsiz olmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BAYBURT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2019/190 Nolu İlan Bayburt Havadis gazetesinde 13.12.2019 tarihinde yayınlancak. 190

ihh 468x60
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri